Εξοπλισμος Σκαφων

Διαχωριστές μπαταρίας σε πίνακα